Home   Informatie   Psychotherapie   Coaching   Contact

Deutsch/ English/ Français/ Nederlands/ Other:    


Wat is een klinisch psycholoog ?

Klinische psychologen houden zich bezig met psychologische kennis en interventies betreffende psychosociale en gezondheidsproblemen. Het doel is mensen te helpen problemen op te lossen en/of zich beter aan te passen aan de eisen van hun dagelijkse leven.

Het team bij Psygroup bestaat uit verschillende klinisch psychologen-psychotherapeuten. Alle psychologen bij Psygroup zijn erkend door de psychologencommissie. Daarnaast zijn zij allen lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP/FBP) en verschillende psychotherapieverenigingen.

Sinds 1 september 2016 is de klinisch psycholoog een erkend autonoom gezondheidszorgberoep in België. Dit maakt dat klinisch psychologen wettelijk gebonden zijn aan de deontologische code en zich aan de wet van de gezondheidszorgberoepen dienen te houden.

Voor meer informatie over geestelijke gezondheidszorgberoepen

Wat is het verschil tussen een psychiater - klinisch psycholoog - psychotherapeut ?

Een psychiater is iemand met een medische achtergrond. Hij of zij heeft geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie. Omdat een psychiater arts is kan hij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consult gedeeltelijk terugbetaald.

Een psycholoog heeft evenals een psychiater een universitaire studie achter de rug, maar is geen arts.
De psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, denken en hoe ze tot beslissingen komen. De psychologie kijkt naar algemene kenmerken van menselijk gedrag, maar ook naar de verschillen, naar individuen en naar groepen, naar problematisch en naar normaal gedrag.

Een klinisch psycholoog heeft een universitaire opleiding, in de afstudeerrichting klinische psychologie genoten. De klinisch psycholoog tracht via verschillende methoden, technieken en benaderingswijzen het menselijk functioneren te onderzoeken, te verklaren en te behandelen (o.a. door psychotherapie).

En hoe kan een psychotherapeut in dit alles gekaderd worden?
Een psychotherapeut is iemand die het psychische lijden door middel van gesprekken behandelt.

Sinds 1 september 2016 is ook de psychotherapie wettelijk geregeld, deze wordt als een specialisatie (behandelvorm) gezien, voorbehouden aan artsen, klinisch orthopedagogen en klinisch psychologen.


  Jachtlaan 172
  1040 Brussel

Contact
 © Psygroup