Home   Informatie   Psychotherapie   Coaching   Contact

Deutsch/ English/ Français/ Nederlands/ Other:    


START NIEUWE GROEP: NOVEMBER 2017

GROEP: Het gaat om een vaste groep van 4 à 8 deelnemers die in totaal 12 keer samenkomen.
TIJDSTIP: 12 donderdagavonden (om de 2 weken), telkens van 18u tot 20u (10' pauze)
DATA: 9/11, 23/11/7, 7/12, 21/12/2017 en 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 19/4, 3/5/2018
LOCATIE: Psygroup Etterbeek

Wil je graag deelnemen, neem dan contact op met Trees Depoorter voor een intakegesprek.
Downlad Flyer groepstherapie (12 sessies).pdf

Groepstherapie

Groepstherapie is een rijke en effectieve therapievorm voor uiteenlopende klachten. Alle problematieken die in individuele psychotherapie aan bod komen, kunnen ook in groepstherapie behandeld worden, alleen verschilt de manier van werken omdat je in en met de groep aan je problemen werkt.
Heel wat klachten en problemen vinden hun oorsprong in relationele kwetsuren en ervaringen. Maar het omgekeerde is ook waar: open, oprecht contact met anderen en het ervaren van zinvolle en waarderende relaties zorgt voor herstel. Dat is waar groepstherapie om draait.

Groepstherapie biedt een veilige ruimte om samen stil te staan bij ervaringen en om te reageren op elkaars inbreng. Het is ook de manier bij uitstek om te experimenteren met nieuwe omgangsvormen.
Elk groepslid brengt zijn persoonlijkheid, zijn verleden en relationele patronen binnen in de groep. Door elkaar een spiegel voor te houden, maar ook door steun en begrip te bieden, helpen groepsleden elkaar vooruit in ieders zoektocht en groeiproces.

Tijdens de groepsgesprekken krijg je de kans om:
- je meer bewust te worden van wat er zich afspeelt tussen jou en anderen
- te experimenteren met nieuwe manieren om jezelf te uiten of met anderen om te gaan
- (h)erkenning en aanvaarding te ervaren van anderen
- te ervaren hoe je zelf gesteund kan worden en anderen kunt helpen in hun proces
- te leren van anderen en van hoe zij met bepaalde situaties of problemen omgaan
- voorbij pijnlijke gevoelens (zoals schaamte, schuld, isolement, angst, wantrouwen…) te geraken

Geleidelijk aan neem je deze ervaringen ook mee in je leven en relaties. Zo krijg je meer inzicht in jezelf en voel je je vrijer in het contact met anderen. Je reacties zijn meer afgestemd op de situatie, op wie jij bent of wat je nodig hebt.

De groep wordt begeleid door een groepstherapeut. De groepstherapeut heeft oog voor de groepsdynamiek maar ook voor het proces van de individuele groepsleden. Psychotherapie, en zeker ook groepstherapie, kan soms spannend zijn. De therapeut waakt erover dat de groep steeds een veilige plek is voor iedereen. Ze houdt rekening met ieders ritme en grenzen. Van groepsleden wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met elkaar.

Deelnemers kunnen uiteenlopende problemen of hulpvragen hebben, maar hebben wel een vergelijkbare draagkracht. Belangrijk is dat je bereid bent om samen met anderen te werken aan je problemen.

  Jachtlaan 172
  1040 Brussel

Contact
 © Psygroup