Home   Informatie   Psychotherapie   Coaching   Contact

Deutsch/ English/ Français/ Nederlands/ Other:    


Coaching

Veel mensen zijn het beu te doen wat ze 'zouden moeten' en beseffen dat ze meer keuze hebben om te doen wat ze 'willen'. Belangrijk is dat u graag doet wat u doet. Dit wil niet zeggen dat elke taak die u zich tot doel stelt op zich aangenaam of vanzelfsprekend zal zijn. We gaan ervan uit dat de zelf-effectiviteit toeneemt door succesvolle ervaringen aan elkaar te schakelen. Door de juiste fasering en implementering van taken om grotere doelen te bereiken groeit uw zelfvertrouwen (empowerment). Het gevoel van zelf-waarde (self-esteem) neemt toe door de wijze waarop u deze doelen bereikt, te vestigen in uw waarden. U bepaalt hoe uw leven eruitziet. U wordt dan minder geleefd. Uiteindelijk zult u als een optimistisch mens door de wereld gaan.

De nagestreefde verhoogde effectiviteit en het algemene welbevinden zijn volgens ons pas mogelijk als wie u bent, wat u wilt, wat mogelijk is, wat u kunt en wat u uiteindelijk doet, op elkaar afgestemd zijn. Coaching helpt u dit traject te doorlopen, de coach houdt u op uw spoor. In tegenstelling tot psychotherapie, waar het doel vooral het verminderen van psychisch lijden is, staat bij coaching het uitbouwen van vaardigheden om in uzelf gestoelde doelen te bereiken, centraal.

Voor coaching kunt u terecht bij:
Patrick Engelhardt in het Nederlands, het Engels, het Duits en het Frans
Birgit Vanderhaeghen in het Nederlands en het Engels
Geert Schelkens in het Nederlands, het Engels en het Frans

  Jachtlaan 172
  1040 Brussel

Contact
 © Psygroup