Home   Informatie   Psychotherapie   Coaching   Contact

Deutsch/ English/ Français/ Nederlands/ Other:    


Wat is coaching ?

Coaching - letterlijk 'in het spoor houden' - legt de nadruk op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit om doelen te bereiken en succesvol te zijn en niet zozeer op het oplossen van een problematische situatie. Coaching is veranderingsgericht en 'action based'. Coaching is een nieuw beroep, het is het toepassen van psychologische principes (zie definitie psychotherapie) om mensen bij te staan preventief op te treden als zij een belangrijke verandering in hun leven willen doorvoeren.

Het belangrijkste doel van coaching is het verhogen van de 'vraaggerelateerde' kennis (zie coachinggebieden) en het versterken van de persoonlijke vaardigheden. Coaching heeft meer de functie van een klankbord of een second opinion. Centraal staat wat de cliënt eigenlijk wil en wat de obstakels zijn die hij daarbij ervaart. De coach zal de aandacht op volgende vragen richten:

 • Waar bevindt u zich nu in verhouding tot waar u zou willen zijn ?
 • Wat zijn uw doelen ?
 • Zijn uw doelen gestoeld in uw waarden ?
 • Om uw doelen te bereiken, waar liggen uw sterktes, wat zijn de gebieden die vatbaar voor verbetering zijn en waarop moet u zich dan toeleggen ?

 • Doelen die gesteld worden zijn helder en constructief, zijn positief geformuleerd (waar wil men naartoe in plaats van waar wil men vanaf) en moeten binnen uw invloedsbereik liggen en haalbaar zijn. Doelen die buiten uzelf liggen, zijn bij voorbaat gedoemd om niet gerealiseerd te worden.

  De aanpak van de coach kan allerhande activiteiten omvatten, variërend van luisteren en reflecteren tot en met aanwijzingen geven, feiten aanreiken, instructies geven en laten oefenen. De coach kan zowel een inhoudelijke bijdrage leveren en concrete adviezen geven (expertrol), als zich opstellen als facilitator van het ontwikkelings- en keuzeproces van de cliënt (procesrol). Beide rollen vullen elkaar aan.

    Jachtlaan 172
    1040 Brussel

  Contact
   © Psygroup